Nhà Kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công

  • Hạng mục:Tổng thầu thi công xây dựng
  • Chủ đầu tư:Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công
  • Vị trí:Lô 2-19C, Đường số 07, KCN Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
  • Giá trị:81,530,513,000 VND
  • Thời gian thi công:180 ngày