Kho Hàng Hóa Tân Kim Mở rộng TTCS (Giai đoạn 2 & 3)

  • Hạng mục:Cung cấp hàng hóa và thi công xây dựng
  • Chủ đầu tư:Công Ty Cổ Phần Khai Thác và Quản Lý KCN Đặng Huỳnh
  • Vị trí:KCN Tân Kim mở rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
  • Giá trị:117,842,635,000 VND
  • Thời gian thi công:220 ngày