Công trình nhà xường Công Ty TNHH Sản Xuất Trường Hưng

  • Hạng mục:Tổng thầu thi công xây dựng
  • Chủ đầu tư:Công Ty TNHH Sản Xuất Trường Hưng
  • Vị trí:Khu Công Nghiệp Hoàng Gia - Long An
  • Giá trị:22 tỷ VND
  • Lĩnh Vực:Thiết kế và thi công nhà công nghiệp