Ban lãnh đạo

Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng và kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quý khách hàng, đối tác. Kiến tạo môi trường làm việc nghiêm túc hiệu quả để các thành viên có thể cống hiến, phát huy nội lực và hợp thành sức mạnh tổng thể, kiến tạo một DTCS đoàn kết - chuyên nghiệp - lớn mạnh
Ông Tô Hoài Long
Chủ tịch HĐQT
Ông Lâm Minh Châu
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Phương
Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc
Ông Trần Xuân Định
Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Quốc Thuận
Phó Giám Đốc