Hạ Tầng

Hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đường giao thông khu du lịch - Giai đoạn 2

  • Hạng mục:Công trình giao thông cấp IV, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, hệ thống thoát nước mưa, xử lý nền đường, ,hệ thống cấp nước, nước thải, vỉa hè
  • Chủ đầu tư:Công Ty Cổ Phần Toàn Hải Vân
  • Vị trí:Xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
  • Giá trị hợp đồng:106,000,000,000 đồng

Thi Công Các Tuyến Đường C4, C2, N6, D7 KCN Thành Thành Công

  • Hạng mục:Thi công tuyến đường C4, C2, N6, D7, N7, C3, DB2 KCN Thành Thành Công
  • Chủ đầu tư:Công Ty CP KCN Thành Thành Công
  • Vị trí:KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh
  • Giá trị hợp đồng:7,000,000,000 đồng