Cam kết - Thành tựu

Sản xuất – thi công an toàn, đảm bảo chất lượng, tiến độ; Dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo và trách nhiệm

  • Sản xuất – thi công an toàn, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của khách hàng.
  • Thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo và trách nhiệm trong hoạt động bảo hành.
  • Không ngừng nghiên cứu, cải tiến và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp cho khách
  • hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng.
  • Hoàn thiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng 

5 cam kết vàng cho chất lượng

  • Sản phẩm, dịch vụ chất lượng.
  • Chi phí thực hiện tối ưu.
  • Đủ số lượng – đúng tiến độ.
  • Tuân thủ nguyên tắc An toàn – Sức khỏe – Môi trường
  • Tư vấn giải pháp hiệu quả, chuyên nghiệp

Chứng chỉ chất lượng

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng I

Sản xuất – thi công an toàn, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của khách hàng.
Thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo và trách nhiệm trong hoạt động bảo hành.
Không ngừng nghiên cứu, cải tiến và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng.
Hoàn thiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng II

Sản xuất – thi công an toàn, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của khách hàng.
Thể hiện sự chuyên nghiệp, chu đáo và trách nhiệm trong hoạt động bảo hành.
Không ngừng nghiên cứu, cải tiến và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng.
Hoàn thiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng III - 2002

Giấy Chứng Nhận ISO 9001:2015

Doanh nghiệp luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, tìm hiểu các nhu cầu, mong muốn hiện tại và tương lai của khách hàng, tìm cách đáp ứng các nhu cầu của khách và phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng

Lãnh đạo có trách nhiệm xây dựng đồng bộ mục tiêu, phương hướng phát triển, chiến lược, kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên tham gia vào việc đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức

Mỗi nhân viên luôn giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống, vì vậy mà sự tham gia tích cực của các thành viên là điều cần thiết. Đặc biệt tăng quyền tham gia cho những nhân sự có năng lực và có trách nhiệm trong tổ chức

Các nguồn lực và các hoạt động cần được quản lý theo quá trình, luôn có sự gắn kết với nhau để  đạt được hiệu quả.

Mọi quyết định và hành động đều được đưa ra dựa trên việc phân tích và đánh giá dữ liệu, thông tin thực tế

Giấy Chứng Nhận ISO 45001:2018

Thực hiện chính sách và các mục tiêu OH & S.

Thiết lập các quy trình có hệ thống để đảm bảo các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro OH & S.

Loại bỏ và kiểm soát các mối nguy về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động.

Nâng cao nhận thức về các rủi ro trong an toàn lao động.

Đảm bảo công nhân nhận thức được vai trò của mình trong an toàn lao động.