Hạ tầng

Hoạt động xây dựng hạ tầng chủ lực của DTCS tập trung vào xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông (đường bộ, đường xá trong khu công nghiệp...), hạ tầng công nghiệp (nhà xưởng, xí nghiệp...). Các công trình hạ tầng mà DTCS thực hiện đã góp phần quan trong trong việc kết nối, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Tập trung xây dựng chuẩn hoá hoạt động, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, liên tục phát triển và hoàn thiện về con người và năng lực làm việc, nâng cao chuyên môn nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, đảm bảo mục tiêu chung của doanh nghiệp là hiệu quả, phát triển bền vững tạo tiền đề vật chất nền tảng để đến những năm tiếp theo

Dự án tiêu biểu

Hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đường giao thông khu du lịch - Giai đoạn 2

  • Hạng mục:Công trình giao thông cấp IV, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, hệ thống thoát nước mưa, xử lý nền đường, ,hệ thống cấp nước, nước thải, vỉa hè
  • Chủ đầu tư:Công Ty Cổ Phần Toàn Hải Vân
  • Vị trí:Xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
  • Giá trị hợp đồng:106,000,000,000 đồng