Hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đường giao thông khu du lịch - Giai đoạn 2

  • Hạng mục:Công trình giao thông cấp IV, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, hệ thống thoát nước mưa, xử lý nền đường, ,hệ thống cấp nước, nước thải, vỉa hè
  • Chủ đầu tư:Công Ty Cổ Phần Toàn Hải Vân
  • Vị trí:Xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
  • Giá trị hợp đồng:106,000,000,000 đồng