Dự án công trình kho xưởng xây sẵn B15.1 - B15.3

  • Hạng mục:Tổng thầu thi công xây dựng
  • Chủ đầu tư:Công Ty Cổ Phần KCN Thành Thành Công
  • Vị trí:Khu Công Nghiệp Thành Thành Công
  • Giá trị: VND
  • Thời gian thi công:Dự kiến 180 ngày
  • Lĩnh Vực:Thiết kế và thi công nhà công nghiệp