Dự Án KCN Mỹ Xuân

  • Hạng mục:Hệ thống khung giá đỡ và pin năng lượng mặt trời
  • Vị trí:KCN Mỹ Xuân !, Phường Mỹ Xuân, Tx Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Giá trị hợp đồng:72,000,000,000 đồng