Dự Án Công Ty CP Nhựa Duy Tân Long An

  • Hạng mục:Hệ thống khung giá đỡ và tấm pin năng lượng mặt trời
  • Vị trí:KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
  • Giá trị hợp đồng:11,292,238,668 đồng