Trung Tâm Hải Sản TTC Phan Thiết

  • Hạng mục:Thi công xây dựng phần móng, phần khung, phần hoàn thiện
  • Chủ đầu tư:Công Ty TNHH Du Lịch TTC
  • Vị trí:Số 01, Từ Văn Tư, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  • Giá trị: 28,000,000,000 VND
  • Thời gian thi công: 158 ngày