Jamona City

  • Hạng mục:Cung cấp lắp dựng kết cấu kim loại
  • Vị trí:Đường Đào Hữu Trí, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM.
  • Giá trị hợp đồng:4,407,000,000 đồng