LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN : THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG KHU DU LICH - GIAI ĐOẠN 2.

Lễ khởi công dự án : THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG KHU DU LICH - GIAI ĐOẠN 2.