Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ - kế hoạch năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kết Cấu Thép Đại Tín

Ngày 30/01/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết Cấu Thép Đại Tín long trọng tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024” với sự tham dự của Lãnh đạo Tập Đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty với mục đích nhìn nhận lại hoạt động trong năm qua và đề ra những định hướng để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2024.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban lãnh đạo đã ghi nhận và vinh danh những nỗ lực của các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Phòng sản xuất đóng góp bài tham luận "Giải pháp nâng cao công suất và chất lượng sản xuất của Xưởng sản xuất" đã đem đến cho Hội nghị những ý tưởng mới, kế hoạch cho việc phát triển hơn nữa của Công ty.
Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo của toàn thể CBNV, cùng với sự định hướng đúng đắn từ Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng như Ban Lãnh đạo Công ty, Đại Tín sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024.