Đại hội Công đoàn cơ sở lần I, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 21/4/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu thép Đại tín đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá phong trào công nhân lao động và hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ lâm thời và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời lựa chọn bầu ra những người có đủ năng lực, trình độ, có tâm huyết để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đến dự Đại hội có sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh và Ông Lâm Minh Châu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Đại Tín.

Với tinh thần làm việc hiệu quả, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh khóa IV nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: "Xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Đại diện có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước."
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đại hội đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua 05 chỉ tiêu phấn đấu trong Nghị quyết Đại hội.

Chúc mừng Đại hội Công đoàn cơ sở lần I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.