Recruitment

Welfare policy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
OTHER WELCOME MODE

OTHER WELCOME MODE

Ngoài ra, DTCS còn chế độ phúc lợi khác như: tổ chức tham quan du lịch hàng năm; thưởng các dịp lễ, tết; sinh nhật, hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn; các hoạt động phong trào thể thao, liên hoan văn nghệ …
HEALTH CARE

HEALTH CARE

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho nhân viên.
Sử dụng các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho người lao động nhằm mang đến một sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các nhân viên của DTCS.
SALARY – BONUS FOR EMPLOYEES

SALARY – BONUS FOR EMPLOYEES

Thu nhập cạnh tranh tương xứng với khả năng làm việc
Thưởng: lương tháng 13, thưởng định kỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh, khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Các loại phụ cấp theo tính chất công việc: hỗ trợ chi phí thuê nhà ở, phụ cấp xăng xe, điện thoại …

Training and developing

TRAIN

TRAIN

Competitive income commensurate with working ability

Bonus: 13th month salary, periodical bonus according to business performance, unexpected reward for individuals and collectives with excellent achievements.

All kinds of allowances according to the nature of work: support for housing rental costs, allowances for petrol, car, phone…

CAREER DEVELOPMENT

CAREER DEVELOPMENT

At DTCS, opportunities for career development and advancement are fair to everyone. The company has a policy of planning human resources inherited from enthusiastic, qualified, capable and successful employees.

Perform evaluation of work results periodically (every 3 months), thereby assessing each individual's work goals and career development goals, and at the same time, it is also the basis for detecting employees. Positive factors to promote or plan human resources suitable to each stage of the Company's development

DTCS prioritizes recruiting internal personnel for management positions.

OTHER WELCOME MODE

OTHER WELCOME MODE

Ngoài ra, DTCS còn chế độ phúc lợi khác như: tổ chức tham quan du lịch hàng năm; thưởng các dịp lễ, tết; sinh nhật, hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn; các hoạt động phong trào thể thao, liên hoan văn nghệ …

No VACANCIES quantity Date Submitted expiration date