BUILDING FACTORY AT Plot B9.2, B9.3, B9.4, B9.5, B9.6

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần KCN Thành thành công
  • Thời gian thi công: 6 Tháng
  • Vị trí: Đường N8, KCN Thành Thành Công, Khu Phố An Hội, Phường An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh.
  • Quy mô: 35000m2