Gửi email cho chúng tôi

info@dtcs.com.vn

Gọi cho chúng tôi

0902 338 038
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN

Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

CHẾ ĐỘ LƯƠNG – THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Thu nhập cạnh tranh tương xứng với khả năng làm việc
 • Thưởng: lương tháng 13, thưởng định kỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh, khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
 • Các loại phụ cấp theo tính chất công việc: hỗ trợ chi phí thuê nhà ở, phụ cấp xăng xe, điện thoại …
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
 • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho nhân viên.
 • Sử dụng các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn cho người lao động nhằm mang đến một sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các nhân viên của DTCS.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC
 • Ngoài ra, DTCS còn chế độ phúc lợi khác như: tổ chức tham quan du lịch hàng năm; thưởng các dịp lễ, tết; sinh nhật, hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn; các hoạt động phong trào thể thao, liên hoan văn nghệ …

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

ĐÀO TẠO
 • DTCS luôn quan tâm và coi trọng chính sách đào tạo trong từng thời kỳ phát triển của Công ty. Đào tạo để hỗ trợ nhân viên nâng cao giá trị lao động, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, để đồng hành và phát triển cùng Công ty. Vì vậy, các CBCNV đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài.Hoạt động đào tạo của Công ty được thực hiện xuyên suốt và đảm bảo theo kế hoạch hàng năm:
 • Đào tạo cho nhân viên mới: đào tạo hội nhập, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo chuyên ngành tuyển dụng.
 • CBCNV làm việc từ 6 tháng trở lên được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ tại Công ty hoặc được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài
PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
 • Tại DTCS, cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp là công bằng cho mọi đối tượng. Công ty có chính sách quy hoạch nguồn nhân sự kế thừa từ các CBNV tâm huyết, đủ trình độ, năng lực quản lý, có thành tích trong lao động.
 • Thực hiện đánh giá kết quả công việc định kỳ (3 tháng/ lần), qua đó đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân, đồng thời cũng là cơ sở nhằm phát hiện nhân tố tích cực để đề bạt hoặc quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty
 • DTCS ưu tiên tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý.
Chế độ phúc lợi khác
 • them mo ta

Vị trí tuyển dụng