Gửi email cho chúng tôi

info@dtcs.com.vn

Gọi cho chúng tôi

0902 338 038
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN

Nhà Xưởng Vinh Cường

Nhà Xưởng Vinh Cường
Hạng mục
Tổng thầu nhà Xưởng và các công trình phụ trợ
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ VC Vinh Cường
Thời gian thi công
170 ngày
Vị trí
KCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Quy mô
7.600m2
Giá trị hợp đồng
35.000.000.000 đồng