Gửi email cho chúng tôi

info@dtcs.com.vn

Gọi cho chúng tôi

0902 338 038
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN

Nhà Xưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hữu Hồng - Chi Nhánh Tây Ninh

Nhà Xưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hữu Hồng - Chi Nhánh Tây Ninh
Hạng mục
Thi Công Nhà Xưởng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Hồng - Chi Nhánh Tây Ninh
Chủ đầu tư
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hữu Hồng - Chi Nhánh Tây Ninh
Thời gian thi công
239 Ngày
Vị trí
Khu Công Nghiệp Thành Thành Công, KP. An Hội, TX.Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Giá trị hợp đồng
74,163,376,634 VND