Gửi email cho chúng tôi

info@dtcs.com.vn

Gọi cho chúng tôi

0902 338 038
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN

Năng lượng mặt trời The Pegasus Resort

Năng lượng mặt trời The Pegasus Resort
Hạng mục
Hệ thống khung giá đỡ và tấm pin năng lượng mặt trời
Vị trí
Hàm Thuận Nam, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Giá trị hợp đồng
135.000.000 đồng