Gửi email cho chúng tôi

info@dtcs.com.vn

Gọi cho chúng tôi

0902 338 038
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN

Năng lượng mặt trời Tà Cú

Năng lượng mặt trời Tà Cú
Hạng mục
Hệ thống khung giá đỡ và tấm pin năng lượng mặt trời
Vị trí
KDL Tà Cú, Bình Thuận
Giá trị hợp đồng
1.240.000.000 đồng