Gửi email cho chúng tôi

info@dtcs.com.vn

Gọi cho chúng tôi

0902 338 038
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐẠI TÍN

Năng lượng mặt trời Siêu thị Auchan Âu Cơ

Năng lượng mặt trời Siêu thị Auchan Âu Cơ
Hạng mục
Hệ thống khung giá đỡ và tấm pin năng lượng mặt trời
Vị trí
856 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
Giá trị hợp đồng
532.000.000 đồng