Email us

info@dtcs.com.vn

Call us

0902 338 038
Dai Tin Construction & Steel Structure Joint Stock Company

en-Tổng thầu xây dựng công trình công nghiệp

en-Tổng thầu xây dựng công trình công nghiệp 1

1571648350-multi_news30-filed4.jpg
1571648351-multi_news30-filed5.jpg

Typical projects:

  • en-Trường Mầm non – Tiểu học – THCS – THPT chất lượng cao Én Vàng
  • en-Trường Mầm non – Tiểu học – THCS – THPT chất lượng cao Én Vàng
  • en-Trường Mầm non – Tiểu học – THCS – THPT chất lượng cao Én Vàng